Skutecznie zarządzamy inwestycjami

O nas

SKUTECZNIE ZARZĄDZAMY INWESTYCJAMI

Jesteśmy inżynierską firmą konsultingową z polskim kapitałem, założoną w 1994 roku, posiadającą ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu, doradztwie i nadzorze przy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w krajach bałtyckich.

Doradzamy przy realizacji inwestycji z zakresu budownictwa kubaturowego (w tym użyteczności publicznej), drogowego, przemysłowego, gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa linii kolejowych

CZŁONKOSTWA

Należymy do Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC), Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Harvard Club of Poland.

OBECNOŚĆ NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Posiadamy biura zagraniczne na Ukrainie i w Rumunii. Pracujemy przy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, wodno-ściekowej oraz hydrotechnicznej, przy których udział bierze ponad 35 naszych zagranicznych ekspertów.

B-ACT
VINTAGE CONSULTING

Specjaliści

Współpracujemy z ekspertami w działaniach technicznych, ekonomicznych i prawnych

Partnerzy zagraniczni

Współpracujemy z partnerami z krajów bałtyckich, Rumunii oraz Ukrainy

Członkostwa

  • FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów)
  • SIDiR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców)
  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa
  • Harvard Club od Poland

Biura zagraniczne

  • Ukranina
  • Rumunia

Metodyka Pracy

BASECAMP

Jest to narzędzie pozwalające na pracę indywidualną i zespołową nad dokumentami, w tym m.in. na przechowywanie dokumentów. Spełnia ono także rolę zarządczą poprzez rozdzielanie zadań, kontrolę sposobu ich wykonywania oraz możliwość dyskusji na dany temat.

MICROSOFT TEAMS

Platforma Teams służy nam m.in. do utrzymywania kontaktu ze współpracownikami, prowadzenia z nimi rozmów na czacie i wideokonferencji. Microsoft Teams to również platforma do samodzielnej lub zespołowej pracy na plikach i koordynowania oraz organizacji pracy zespołu.

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW

1. Ekologiczne podejście
2. Szybkość przekazywania informacji
3. Bezpieczeństwo przekazywania danych
4. Bieżące monitorowanie wykonywanych czynności
5. Usystematyzowany sposób archiwizowania

WYRÓŻNIAMY SIĘ

Nasze działania oraz współpraca z Klientami opiera się na takich wartościach jak:ELASTYCZNOŚĆ, INTERDYSCYPLINARNOŚĆ, ZAUFANIE, INNOWACYJNOŚĆ

Elastyczność
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ!
Zaufanie!
innowacyjność!
Elastyczność
INTERDYSCYPLINARNOŚĆ!
Zaufanie!
innowacyjność!

B-ACT w liczbach

Pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego na inwestycjach budowlanych na terenie Polski, Ukrainy i Rumunii.
Łącznie współpracujemy z ponad 100 ekspertami w dziedzinach technicznych, ekonomicznych i prawnych, z którymi realizujemy ponad 20 projektów budowlanych. Wartość projektów w których bierzemy udział przekracza 1,6 mld zł.

>20

01

Zatrudniamy pracowników działu Produkcji, Zamówień Publicznych i Marketingu, Administracji

>20

02

Pracujemy przy realizacji inwestycji budowlanych na terenie Polski, Ukrainy i Rumunii

1,6

MLD ZŁ

03

Wartość projektów przekracza 1,6 mld zł

>35

04

Ponad 35 zagranicznych ekspertów

>100

05

Ponad 100 ekspertów na terenie całej Polski

Masz pytanie? Napisz do nas!