Jesteśmy firmą rodzinną !

0 1 / 0 4

Istniejemy od 1994 roku.


Nie mamy rozbudowanej, pionowej struktury, dokładamy wszelkich starań, by nasz zespół zaprzyjaźniał się ze sobą, porozumiewał w niesformalizowany sposób. To ułatwia i przyśpiesza komunikację. Dzięki temu jesteśmy bardziej elastyczni a decyzje podejmowane są szybciej. Nasi klienci nie muszą obcować ze skostniałą, zbiurokratyzowaną, odhumanizowaną organizacją, jak w przypadku dużych korporacji. Jesteśmy partnerem.

Pomagamy wykonawcom robót koncentrować się
na tym, co potrafią najlepiej – na budowaniu

My załatwiamy dla nich to, w czym my jesteśmy fachowcami – harmonogramy, rozliczenia, roszczenia, obieg korespondencji. Pilnujemy rzetelnego wykonania strony formalnej kontraktów. Pomagamy optymalizować zaangażowanie zasobów. Uczymy.

0 2 / 0 4

Pomagamy inwestorom w realizacji ich wizji


Doradzamy przy rozwiązaniach technicznych, pomagamy wybrać dobrych
wykonawców. Pilnujemy rzetelnego wykonania robót budowlanych. Dbamy o prawidłowe rozliczenia. Dbamy o zminimalizowanie konfliktów między
stronami procesu inwestycyjnego. Staramy się “żyć projektem” razem z
inwestorem.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jesteśmy
specjalistami

Doradzamy Inwestorom i Wykonawcom w przeprowadzaniu inwestycji, w
szczególności realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.
Jesteśmy partnerami dla Inwestorów – jako Inżynier Kontraktu, Manager
Projektu jak również dla Wykonawców: jako Administrator Kontraktu.
Kluczowa dla przedsięwzięcia jest faza koncepcyjna, której zwieńczeniem jest dokumentacja przetargowa (SIWZ) – dokument niezwykle istotny dla całego przedsięwzięcia. Niewłaściwe przygotowanie dokumentacji może skutkować składaniem roszczeń, które również skutecznie przygotowujemy. Naszą wiedzą dzielimy się z innymi organizując szkolenia i studia podyplomowe, m. in. z zakresu Warunków Kontraktowych FIDIC (we współpracy z WSG w Bydgoszczy.

0 3 / 0 4

Mamy wszechstronny, zdolny i miły zespół


Naszą kadrę tworzą inżynierowie, prawnicy, ekonomiści – aby nasi klienci mogli korzystać z szerokiego spektrum kapitału intelektualnego, różnorodnych zdolności i umiejętności naszego zespołu.

Lubimy nowe technologie i metody przetwarzania informacji

Nasza praca to usługi intelektualne, przetwarzanie
informacji. W naszej pracy stosujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne – stawiamy na ograniczanie zużycia papieru, na mobilność i szybki dostęp do informacji dla klientów i dla naszego zespołu. Dzięki nowoczesnym aplikacjom internetowym nasi klienci z każdego miejsca na ziemi mogą uzyskać dostęp do informacji o swoich projektach.

0 4 / 0 4

Polityka Jakości i Środowiska


Głównym celem działalności Organizacji jest zarządzanie inwestycjami w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości oraz chroniąc środowisko naturalne. Aby to osiągnąć, działalność naszej Firmy opiera się na Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Dlatego też, uwzględniając specyfikę naszej Firmy, deklarujemy:
– ciągłe doskonalenie procesów i procedur obowiązujących w Firmie,
– stałą i partnerską współpracę z Dostawcami,
– dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej przewagi rynkowej,
– ciągłą poprawę działań środowiskowych Firmy,
– postępowanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
– zapobieganie zanieczyszczeniom,
– szkolenie personelu celem poznawania i zmniejszania
negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na stan środowiska.