Jak możemy Ci pomóc ?

Inżynier kontraktu / Inwestor zastępczy

Posiadamy bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą reprezentowanie inwestora, doradztwo techniczne, ekonomiczno-finansowe, prawne oraz kontrolowanie przebiegu procesu inwestycyjnego przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Wykonawstwo / Open book

BUDOWA INWESTYCJI OPARTA NA „OTWARTYCH KSIĘGACH”

 • Jawność і przejrzystość
 • Jedna marża zamiast ukrytych kosztów
 • Wybór podwykonawców i cen zakupu produktów i urządzeń
 • Zabezpieczenie prawne przed roszczeniami
 • Pełna dokumentacja inwestycji dostępna w trybie rzeczywistym online

Link do filmu: https://vimeo.com/429887062

Biznesplan/ Studium wykonalności

Opracowujemy dokumenty aplikacyjne, w tym Biznesplany/Studia Wykonalności, zarówno do instytucji publicznych finansujących projekty (środki Unii Europejskiej) jak i instytucji prywatnych (banki, fundusze inwestycyjne).

BIM

Metodyka BIM (Building Information Modeling & Management) to nowoczesny sposób realizacji projektów budowlanych polegający na:

 • wytworzeniu modelu informacyjnego planowanego i realizowanego obiektu, który będzie wirtualną repliką obiektu fizycznego,
 • posiadaniu modelu informacyjnego obiektu wraz z bazą danych „inteligentnych” i parametrycznych komponentów BIM, reprezentujących rzeczywiste elementy budynku/budowli, niosących informację nie tylko o ich geometrii i położeniu, ale m. in. ich zachowaniu, parametrach fizycznych, wzajemnych relacjach między nimi, czy zależnościach.

Zalety BIM:

 • minimalizacja błędów projektowych i ryzyka na etapie prac projektowych oznacza uniknięcie kosztowanych roszczeń i/lub robót dodatkowych na etapie budowy,
 • możliwość agregowania i archiwizacji wszystkich informacji o projekcie,
 • ułatwienie zarządzania obiektem po jego wybudowaniu

Działania:

 • wdrożenie
 • koordynacja
 • weryfikacja
 • analizy i symulacje
 • skanowanie 3D
 • georadary i radiodetekcja
 • innowacyjna geodezja
 • rzeczywistość wirtualna

Ekspertyzy

Wykonujemy ekspertyzy w zakresie technicznym, prawnym i ekonomicznym, związane z inwestycjami budowlanymi.
Mogą one stanowić materiał „do przekonania” drugiej Strony lub stanowić dowód w sprawie. W zespole swym posiadamy biegłych sądowych i rzeczoznawców.

Administrowanie kontraktem

Pomagamy w generowaniu i zabezpieczaniu dowodów do roszczeń, dopilnowywaniu wypełniania zobowiązań umownych, egzekwowaniu zobowiązań zamawiającego i podwykonawców, utrzymaniu jak najlepszej płynności finansowej kontraktu, pilnowaniu terminów umownych i harmonogramowaniu inwestycji.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy siostrzanej, która specjalizuje się w usłudze administrowania kontraktem: http://vintageconsulting.eu/

Zarządzanie ryzykiem i roszczeniami

Skuteczność procedury roszczeniowej zależy od przestrzegania warunków umownych oraz obowiązującego prawa, w szczególności terminowego wywiązywania się z obowiązków formalnoprawnych zawartych w umowie. Odpowiednio prowadzona procedura roszczeniowa daje możliwość rozstrzygania sporu na gruncie kontraktu, co prowadzi do ograniczenia lub eliminacji kosztownych i długotrwałych procesów sądowych. Mamy bogate doświadczenie w zarządzaniu roszczeniami, zdobyte w toku realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, obiektów kubaturowych i przemysłowych oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy siostrzanej, która specjalizuje się w usłudze administrowania kontraktem: http://vintageconsulting.eu/

Szkolenia

Pragniemy dzielić się naszą wiedzą. Oferujemy kompleksowe szkolenia na najwyższym poziomie. Gwarantujemy wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. Kadra wykładowców nie jest wynajmowana pod kątem tematyki szkoleń, tylko wywodzi się z naszej organizacji. Szkolenia mają charakter teoretyczno-warsztatowy, na których teoria podpierana jest przykładami „z życia wziętymi”.


Prowadzimy szkolenia ze wszystkich zagadnień procesu inwestycyjnego, między innymi:


 • realizacja inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC,
 • dofinansowania ze źródeł Unii Europejskiej,
 • zarządzania procesem inwestycyjnym,
 • zarządzanie ryzykiem i roszczeniami,
 • administrowanie kontraktami,
 • zmiany w prawie, w tym prawie budowlanym oraz prawie zamówień publicznych.